Wyzwanie


Wyzwaniem było osiągnięcie precyzyjnej kontroli igły i ewentualna jej kalibracja, co wymagało niezawodnego sprzętu, aby uniknąć potencjalnych strat na produkcji. Rozwiązaniem okazało się wykorzystanie precyzyjnego narzędzia do kalibracji - laserowego czujnika TCP, co zapewniło niezawodność maszyny i zapobiegło ewentualnym błędom.

Rozwiązanie


Dzięki produktom firmy CAPTRON, udało się stworzyć inteligentne i wydajne stanowisko do klejenia elementów. Wykorzystanie czujnika CAPTRON nie tylko poprawiło bezpieczeństwo i precyzję procesu, ale także wprowadziło estetyczne ulepszenia, zgodne z wymaganiami projektu Automatic.

Podsumowanie


Ta współpraca nie tylko doprowadziła do stworzenia zaawansowanego technologicznie stanowiska do klejenia, ale także zademonstrowała znaczenie harmonii między funkcjonalnością a estetyką w projektowaniu przemysłowych rozwiązań.

Precyzyjna kontrola i kalibracja.


"Czujniki laserowe firmy CAPTRON, świetnie sprawdzają się przy kontroli oraz kalibracji narzędzi robotów i manipulatorów"